Kościół prawosławny wspiera inicjatywę #ZatrzymajAborcję

Prawosławny Metropolita Warszawy i całej Polski bp Sawa wzywa do wsparcia inicjatywy #ZatrzymajAborcje.

W datowanej 25 października odezwie skierowanej do duchowieństwa i wiernych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego bp Sawa odnosi się z uznaniem do obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej #ZatrzymajAborcje, wzywa do podpisania się pod projektem ustawy oraz błogosławi wszystkim, którzy upominają się o prawa dzieci nienarodzonych.

Metropolita bp Sawa pisze w swojej odezwie „Nie bójmy się zabierać głosu w imieniu tych, którzy sami bronić się jeszcze nie mogą – w imieniu nienarodzonych dzieci.” i dodaje „ Życie każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci jest wartością fundamentalną wynikającą z wielkiej i nienaruszalnej godności każdej osoby ludzkiej.”

„Inicjatywa nie jest przedsięwzięciem religijnym, organizowanym przez konkretny kościół, związek wyznaniowy, czy wspólnotę. Występujemy w obronie prawa do życia każdego dziecka, któremu odmawia się go wyłącznie ze względu na podejrzenie choroby czy wady genetycznej. To jest wartość, która powinna łączyć ludzi niezależnie od ich wyznania czy światopoglądu. Dlatego cieszą nas płynące z różnych stron głosy wsparcia.” – komentuje odezwę Prawosławnego Metropolity Magdalena Korzekwa Kaliszuk Dyrektor CitizenGO Polska.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *