Proaborcyjny projekt sprzeczny z Kodeksem Norymberskim i zasadami eksperymentów badawczych na ludziach?

Pod obrady polskiego parlamentu trafia kolejny projekt środowisk lewicowych. Tym razem chodzi w nim nie tylko o usunięcie z polskiego prawa przepis chroniących dzieci przed narodzeniem, ale wprowadzenie regulacji zezwalających na traktowanie ich jako przedmiot niczym nie ograniczonych eksperymentów badawczych.

9 i 10 stycznia w polskim parlamencie przedstawicielka Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Barbara Nowacka przedstawi uzasadnienie potrzeby uchwalenia ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie. Będzie to pierwsze czytanie tego obywatelskiego projektu przed Wysoką Izbą.

Przewiduje on m.in. możliwość dokonania aborcji na życzenie do 12 tygodnia ciąży, a do chwili porodu naturalnego, ze względu na podejrzenie wad genetycznych, czy innych chorób dziecka.

Urodzić się zdrowym i silnym to dla większości dar losu. Mało kto więc rości sobie z tego tytułu prawo do pozbawiania życia innych, lub skazywania ich na eksperymenty badawcze dlatego, że są podejrzewani o chorobę, słabsi, czy mniej urodziwi.

Nieco inaczej jak się okazuje widzą te sprawy inicjatorki i promotorki lewicowego projektu #Ratujmykobiety.

Projekt, na co zwróciła uwagę w swojej opinii o projekcie wydanej na wniosek Sejmu Naczelna Rada Lekarska, wyjmuje spod prawa dzieci przed narodzeniem ze względu na ochronę przed eksperymentami badawczymi.

W Polsce, zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza, nie mogą uczestniczyć w takich eksperymentach m.in. więźniowie, osoby ubezwłasnowolnione, żołnierze zasadniczej służby wojskowej, czy właśnie dzieci poczęte.

Wydaje się, że celem lewicowego projektu jest w tym punkcie możliwość zalegalizowania takich eksperymentów na dzieciach nienarodzonych, czyli wprost dopuszczenie do pogwałcenia godności człowieka sprowadzanego w takich wypadkach do roli obiektu doświadczalnego.

Warto przypomnieć, że w prawie międzynarodowym od czasu tzw. Kodeksu Norymberskiego z 1947 roku, który był reakcją na nieludzkie doświadczenia dokonywane przez lekarzy hitlerowskich na bezbronnych więźniach obozów koncentracyjnych, obowiązuje szereg regulacji, które stanowią zasady postępowania lekarzy w trakcie biomedycznych badań naukowych prowadzonych na ludziach. Jedną z nich jest właśnie zakaz prowadzenia eksperymentów na osobach, które nie są zdolne do swobodnego podejmowania decyzji i wyrażenia woli.

Niezwykle zazwyczaj głośna ta część opinii publicznej, która protestuje np. przeciwko poddawaniu zwierząt eksperymentom badawczym, zupełnie przycicha gdy pada sformalizowana propozycja legislacyjna, by takich samych eksperymentów dokonywać na nienarodzonych dzieciach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *